اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه ممتازین بدون ازمون


اطلاعیه معرفی به استاد


بخشنامه جدید حمایت از اختراعات


ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان جدید


 

متقاضیان وام بلند مدت وزارت علوم حداکثر تا تاریخ 20 مهر  ضمن تکمیل مدارک خود به صندوق رفاه مراجعه نمایند.

با توجه به کمبود منابع اولویت با کسانی است که سریعتر نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند. 93/07/08