حالت
 
English | فارسي عضویت و ورود اعضا نقشه سایت پست الکترونیکی صفحه اصلی
 
 
Enter Title
قابل توجه دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند 
دانشجویان با کسر 4 واحد درسی مواجه خواهند شد
پس از تایید نهایی انتخاب واحد دانشجویان قادر نخواهند بود که تغییری در دروس ایجاد نمایند بنابراین در انتخاب واحد  دقت کافی را داشته باشند.
دانشجویان نباید هیچ گونه بدهکاری به امور مالی داشته باشند
و رود به سامانه انتخاب واحد
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن می باشد
Developed By Hadi Vakili - Havakili63@yahoo.com