English | فارسي عضویت و ورود اعضا نقشه سایت پست الکترونیکی صفحه اصلی
 
 
برنامه های آموزشی


نـام و نام خـانوادگی: مجتبی کریم زاده
تلفن دفتر : 05155426200
سمت: مدیر آموزش
شــماره همراه: داخلی 111
سابقه در سمت: 12 سال
آدرس ایـمــیـل: info@iaubc.ac.ir

ابراز خرسندي از موفقيت شما در گذراندن دوره فعلي و آرزوي توفيق در مقاطع بالاتر نكات ذيل به منظور سهولت در امور فارغ التحصيلي به اطلاع مي رسد

۱-  ازكامل بودن مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي اطمينان حاصل نمائيد.(بدون مدرك پايه و تائيديه آن ، مدرك مقطع بالاتر صادر نمي گردد.)

۲ - مندرجات مدرك مقطع پايه و تائيديه آن دقيقاً با شناسنامه و كارت شناسائي ملي همخواني داشته باشد.( به عنوان مثال كد ملي ۱۰ رقمي است، در مداركي كه به جاي شماره شناسنامه ،شماره ملي ذكر شده اگر تعداد ارقام آن كمتر از ۱۰ رقم باشد قابل قبول نيست.)

۳ در صورتيكه پرونده تحويلي به اداره فارغ التحصيلي بدون فتوكپي كارت شناسائي ملي باشد به آموزش برگشت و مدرك صادر نمي گردد.

۴ براساس بخشنامه هاي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در مقاطع كارشناسي و كارداني به ميانگين كمتر از ۱۲ و در مقطع كارشناسي ارشد به ميانگين كمتر از ۱۴ مدرك تعلق نمي گيرد.

۵- آدرس و تلفن هاي ذكر شده در فرم تسويه حساب بايد خوانا باشد ودرصورت تغيير آن اطلاع دهيد(.ذكر تلفن همراه خود يا يكي از بستگان نزديك جهت تماس فوري لازم است.)

۶- رعايت نكردن مقررات آموزشي در واحدگيري و پيشنيازها باعث عدم صدور مدرك تحصيلي مي شود لذا موكداً توصيه مي گردد چنانچه موردي وجود دارد به شوراي آموزشي اطلاع دهيد تا در پايان تحصيلات ،بدون وقفه مدرك تحصيلي صادر گردد.

۷- پشت نويسي عكسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها مي شود، لذا عكس ها به صورت چهره به چهره در پاكت گذاشته شود،ضمناً عكس فتوكپي رنگي و كامپيوتري قابل قبول نمي باشد.(عكسها بارعايت موازين اسلامي و عرف دانشجوئي،باشد.)

۸- هرگونه مغايرت شناسنامه با اطلاعات آزمون ورودي بايد با مدارك مستدل رفع شده باشد.

۹- .چنانچه قصد تغيير در مندرجات شناسنامه از جمله حذف پسوند شهرت را داريد قبل از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي اقدام شود.

۱۰-  مدرك فارغ التحصيلي فقط به شخص فارغ التحصيل يا وكيل قانوني وي با اخذ امضاء و اثر انگشت تحويل مي گردد.

۱۱- درخواست ريزنمرات قابل ترجمه، پس از صدور دانشنامه امكان پذير است.

۱۲- به فارغ التحصيلانيكه از وام بلندمدت استفاده كرده اند گواهينامه موقت تحويل مي گردد، اما تحويل دانشنامه منوط به تسويه وام مي باشد.

13- پس از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي بلافاصله گواهينامه پايان تحصيلات صادر مي گردد ،لذا چنانچه تمايل به استفاده از ماده ۴۷ آئين نامه آموزشي( ترميم معدل) را داريد قبل از ارسال پرونده اقدام نمائيد،پس از صدور گواهينامه تغيير در آن امكان پذير نيست.

14- دانش آموختگان ممتاز جهت بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل نموده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه و طبق مندرجات آن اقدام نمايند.

اطلاعيه اخذ دروس وشرايط ميهماني در تابستان
 
اطلاعيه اخذ دروس معارف
 
راهنمای انتخاب واحد در دانشگاه
 
راهنمای استفاده از سلف  دانشگاه 
 
 
راهنمای پدریافت رمز دوم کارت عابر بانک
 

رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن

رشته های کارشناسی پیوسته (دارندگان پیشدانشگاهی , دیپلم نظام قدیم , کاردانی )

علوم قضایی

علوم تربیتی مدیریت آموزشی

روانشناسی

مشاوره

مهندسی برق قدرت

حسابداری

تربیت بدنی علوم زیستی

مهندسی پزشکی بیوالکتریک

حقوق
رشته های کارشناسی ناپیوسته (دارندگان مدرک کاردانی )

تربیت بدنی

حسابداری

کامپیوتر

برق قدرت

آموزش ابتدایی

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

رشته کاردانی پیوسته (دارندگان پیشدانشگاهی , دیپلم نظام قدیم , دیپلم کارو دانش و فنی و حرفه ای )

تربیت بدنی

حسابداری

کامپیوتر

الکتروتکنیک

مدیریت خانواده


آيين نامه هاي دروس معارف اسلامي


عناوین جدید دروس معارف اسلامی

براساس مصوبه 524 مورخ23/4/83 شورای انقلاب فرهنگی،دروس معارف اسلامی از نیمسال اول تحصيلی 1384_1385 در گرایش با 16رشته به شرح زیر ارایه می شود.

ردیف گرایش عنوان درسی واحد توضیحات مهم
1 مبانی نظری اسلام
اندیشه اسلامی(1)
اندیشه اسلامی(2)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی وسیاسی در اسلام

2 گذراندن 2درس از دروس گرایش برای دانشجویان دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای الزامی است .
2 اخلاق اسلامی فلسفه اخلاق اخلاق اسلامی

آیین زندگی در اسلام

عرفان عملی در اسلام

2 گذراندن 1درس از دروس گرایش برای دانشجویان دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای الزامی است .
3 انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2 گذراندن 1درس از دروس گرایش برای دانشجویان دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای الزامی است .
4 تاریخ تمدن اسلامی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2 گذراندن 1درس از دروس گرایش برای دانشجویان دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای الزامی است .
5 آشنایی با منابع اسلامی
تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
2 گذراندن1درس از دروس گرایش برای دانشجویان دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای الزامی است .

تذکرات :


2_ دانشجویانی که بخشی از دروس عمومی معارف اسلامی خود رابر اساس عناوین و سر فصل های قبلی گذرانده اند می توانند باقیمانده احدهای درسی خود رااز عناوین جدید انتخاب کنند.

3_ دانشجویان محترمی که دروس مغارف اسلامی1 را گذرانده اند باید درس دیگر از گروه مبانی نظری اسلام ،بجز اندیشه هسلامی1، انتخاب نمایند.

4/1_ دانشجویان محترمی که دروس معارف اسلامی1و2 را گذرانده اند از گرایش مبانی نظری اسلام، نمیتوانند هیچ درسی انتخاب نمایند.

4/2_ دانشجویان محترمی که درس اخلاق اسلامی را گذرانده اند از گرایش اخلاق اسلامی ،نمیتوانند هیچ درسی انتخاب نمایند.

4/3_ دانشجویان محترمی که درس نقلاب اسلامی ایران را گذرانده اند از گرایش انقلاب اسلامی ایران ،نمیتوانند هیچ درسی انتخاب نمایند.

4/4_ دانشجویان محترمی که درس تاریخ اسلام را گذرانده اند از گرایش تاریخ وتمدن اسلامی ،نمیتوانند هیچ درسی انتخاب نمایند.

4/5_ دانشجویان محترمی که درس متون اسلامی را گذرانده اند از گرایش آشنایی با منابع اسلامی ،نمیتوانند هیچ درسی انتخاب نمایند.

5_ گذراندن حداقل 4واحد درسی از دروس فوق الذکر،یک درس از گرایش «مبانی نظری اسلام» و یک درس از گرایش «اخلاق اسلامی » برای رشته های تحصیلی دوره کاردانی ،الزامی است.

6_ دانشجویان دوره های کارشناسی ناپیوسته ،با توجه به گذراندن 4واحد درسی در دوره های کاردانی، موظفند از هریک از گرایش «مبانی نظری اسلام»«انقلاب اسلامی»«تاریخ وتمدن اسلامی»و«آشنایی با منابع اسلام» یک درس را لنتخاب و بگذارند.

گروه معارف اسلامی

30/2/91

اسامي دانشجويان ممتاز سال تحصيلي 95-1394 ورودی بهمن ماه دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسكن

ورودی بهمن

رديف

كد دانشجو

نام و نام خانوادگي

رشته

معدل ترم دوم 95-94

معدل ترم اول 96-95

معدل سال

رتبه

مشمول تخفيف شهريه

علت

1

932318427

مهرداد گوهری

حقوق اسناد

19.74

18.88

17.90

1

خير

معدل زير 19

2

932348039

رضا توحيدی

حقوق اسناد

19.10

16.68

17.89

2

خير

نمره زير 12

3

920665123

مهری محمدی

علوم قضايي

20.00

19.87

19.92

1

بلی

4

922530429

فرهاد سروی

علوم قضايي

19.54

19.33

19.45

2

بلی

5

922529848

سعيد حسن نژاد کاشاکاشانی

علوم قضايي

19.00

18.85

18.93

3

خير

معدل زير 19

6

932381110

علی اکبر تقوی

علوم قضايي

19.92

19.92

19.92

1

بلی

7

932325549

مسعود خادم ثامنی

علوم قضايي

19.13

19.35

19.23

2

بلی

8

932372535

حسن ملانژاد

علوم قضايي

18.57

19.02

18.79

3

خير

معدل زير 19

9

943315441

بهناز صنعتی

علوم قضايي

18.75

18.76

18.76

1

خير

معدل زير 19

10

922735889

مهسا نوری خراسانی

تربيت بدنی

18.61

17.87

18.23

1

خير

معدل زير 19

11

933208653

مريم جنيدی

تربيت بدنی

17.51

17.00

17.26

1

خير

معدل زير 19

12

943333895

زينب عسکريان

حسابداری

17.83

17.92

17.90

1

خير

معدل زير 19

13

943321404

حسن شهابی

تربيت بدنی

16.25

18.41

17.26

1

خير

معدل زير 19

14

932348769

علی انصاری

تربيت بدنی

17.62

16.33

17.00

2

خير

معدل زير 19

15

930654401

مليحه صدری

روانشناسی

18.65

18.41

18.02

1

خير

معدل زير 19

16

943284762

محدثه مسکنی

روانشناسی

18.39

16.36

17.73

1

خير

معدل زير 19

17

943321609

فاطمه عباس زاده

روانشناسی

18.06

16.10

17.72

2

خير

معدل زير 19

18

943299481

الهام حسن زاده

حقوق

17.80

18.92

18.41

1

خير

معدل زير 19

19

943302234

يحيي مرادزاده

حقوق

17.14

18.81

18.03

2

خير

معدل زير 19

20

943306381

زهرا رمضان پور

حقوق

16.53

18.70

17.73

3

خير

معدل زير 19

21

910373659

افسانه احسانی زارع

مشاوره

18.83

19.40

19.07

1

بلی

22

922502259

زهرا دشتی زاده

مشاوره

18.67

18.31

18.49

2

خير

معدل زير 19

23

940495511

جواد پورعلی

حسابداری ارشد

19.25

18.45

18.83

1

بلی

24

940473340

زهره يخدانی

حسابداری ارشد

18.67

17.95

18.29

2

بلی

25

940484007

مريم شبانی

حسابداری ارشد

16.63

19.67

18.07

3

خير

نمره زير 14

26

940459601

زهرا احمدی

مديريت ارشد

18.69

19.66

19.15

1

بلی

27

940480561

اعظم رمضان پور

مديريت ارشد

18.63

17.95

18.30

2

خير

نمره زير 14

28

940457708

مهدی لسانی

مديريت ارشد

18.75

17.20

18.01

3

بلی

29

940503936

زهرا علی پور

ابتدايی ارشد

18.70

17.70

18.20

1

بلی

30

940480824

فرزانه اسدی

ابتدايی ارشد

18.55

17.30

17.93

2

خير

معدل زير 19

31

940500906

اکرم قانعی مطلق

ابتدايی ارشد

17.80

18.00

17.90

3

خير

معدل زير 19

راهنمای انتخاب رشته های واحد بر اساس مدرک تحصیلی

دارا بودن مدرک پیشدانشگاهی و چهارساله نظام قدیم

دارا بودن دیپلم فنی و حرفه ای و کارو دانش

دیپلم سه ساله نظری (انسانی)

دیپلم سه ساله نظری (تجربی و ریاضی)

دارا بودن مدرک کاردانی

کارشناسی : مهندسی پزشکی علوم قضایی -حقوق حسابداری علوم تربیتی مدیریت آموزشی روانشناسی تربیت بدنی علوم زیستی ورزش

کاردانی : الکتروتکنیک برق صنعتی حسابداری کامپیوتر آموزش ابتدایی علوم قضایی - تربیت بدنی

کاردانی : الکتروتکنیک برق صنعتی حسابداری کامپیوتر تربیت بدنی

کاردانی : حسابداری ––تربیت بدنی

کاردانی : الکتروتکنیک برق صنعتی حسابداری کامپیوتر تربیت بدنی

کارشناسی ناپیوسته : حقوق اسناد و قراردادهای تجاری کامپیوتر حسابداری تربیت بدنی مهندسی برق قدرت آموزش ابتدایی

کارشناسی : مهندسی پزشکی علوم قضایی-حقوق حسابداری علوم تربیتی مدیریت آموزشی روانشناسی تربیت بدنی علوم زیستی ورزش

جبرانی ندارد

در صورت مرتبط نبودن مدرک با رشته 16 واحد جبرانی باید گذرانده شود

در صورت مرتبط نبودن مدرک با رشته 12 واحد جبرانی باید گذرانده شود

در صورت مرتبط نبودن مدرک با رشته 12 واحد جبرانی باید گذرانده شود

در صورت مرتبط نبودن مدرک با رشته 8 واحد جبرانی باید گذرانده شود

مدارک ثبت نام :

1- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه دو سری

2- مدرک تحصیلی اصل و کپی آن در صورت موقت بودن مدرک چک یا سفته ودیعه 5 میلیون ریالی

3- کپی کارت ملی دو سری

4- کپی کارت پایان خدمت

5- عکس 4*3 جدید 6 قطعه

word

pdf

سرفصل رشته

 

دانلود

کارشناسی مهندسی پزشکی

 

دانلود

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

-

دانلود

کارشناسی علوم قضایی

-

دانلود

کارشناسی ناپیوسته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

-

دانلود

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی

-

دانلود

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

-

دانلود

کارشناسی مشاوره

 

دانلود

کارشناسی روانشناسی

 

دانلود

کارشناسی حسابداری

 

دانلود

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 

دانلود

کارشناسی تربیت بدنی

 

دانلود

کاردانی الکتروتکنیک

 

دانلود

کاردانی تربیت بدنی

 

دانلود

کاردانی حسابداری

 

دانلود

کاردانی کامپیوتر

 

دانلود

کارشناسی حقوق

 

دانلود

کارشناسی ارشد حسابداری

 

دانلود

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

دانلود

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی

 
 
المپیاد علمی و استعدادهای درخشان

اطلاعیه ها

رشته های جدید المپیاد عبارتند از : زمین شناسی - مهندسی مواد و متالوژی - جغرافیا
برنامه امتحانات المپیاد
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در بیست و یکمین المپیاد علمی غیر متمرکز
شرایط شرکت در المپیادهای علمی و دانشجویی و تسهیلات برگزیدگان

آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر:

صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7

نمونه سوالات شانزدهمین دوره المپیاد:

حقوق
مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
علوم تربیتی
  علوم اقتصادی
  زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوالات چهاردهمین دوره المپیاد:

الهیات ومعارف اسلامی
حقوق
مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
علوم تربیتی
  علوم اقتصادی
  زبان و ادبیات فارسی 

نمونه سوالات پانزدهمین دوره المپیاد:

مهندسی برق
 حقوق
 علوم اقتصادی
 علوم تربیتی
فارسی
زبان انگلیسی
زراعت
فرمها
فرم های مربوط به کارشناسی ارشد 
تصویب پروپوزال
شماره فرم نام فرم ها PDF WORD
۱ مراحل اخذ و تصویب پایان نامه كليك كنيد كليك كنيد
۱ پروپوزال تحصیلات تکمیلی كليك كنيد كليك كنيد
۱ فر م شماره 7 كليك كنيد كليك كنيد
مراحل دفاع پایان نامه
۲ گواهی شرکت در جلسه دفاع كليك كنيد كليك كنيد
۲ راهنمای امور قبل از دفاع پایان نامه كليك كنيد كليك كنيد
۳ راهنمای امور بعد از دفاع پایان نامه كليك كنيد كليك كنيد
۴ پروپوزال تحصیلات تکمیلی كليك كنيد كليك كنيد
۵ فرم های قبل از دفاع پایان نامه كليك كنيد كليك كنيد
۶ فرم های بعداز دفاع پایان نامه كليك كنيد كليك كنيد
۷ رنگ جلد پایان نامه كليك كنيد كليك كنيد
8 فرم تعیین استاد مشاور كليك كنيد كليك كنيد
 9 فرم تعهد اصالت پایان نامه  كليك كنيد  كليك كنيد 
10   فرم الف كليك كنيد   كليك كنيد
11   فرم ب  كليك كنيد   كليك كنيد    
 
فرمها
شماره فرمنام فرم ها PDFWORD
۱فرم درخواست معرفي نامه اوليه كارآموزيكليك كنيدكليك كنيد
۲ گزارش پيشرفت كارآموزيكليك كنيدكليك كنيد
۳فرم حضور دانشجويانكليك كنيدكليك كنيد
۴فرم خلاصه اطلاعات كارآموزيكليك كنيدكليك كنيد
۵فرم پايان دوره كارآموزيكليك كنيدكليك كنيد
۶نحوه نگارش گزارش كارآموزيكليك كنيدكليك كنيد
۷فرم تقاضاي بازديد علميكليك كنيدكليك كنيد
8مراحل انجام امور كارآموزيكليك كنيدكليك كنيد
    
    
    
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن می باشد
Developed By Hadi Vakili - Havakili63@yahoo.com