English | فارسي عضویت و ورود اعضا نقشه سایت پست الکترونیکی صفحه اصلی
 
 
گروه کارشناسی علوم تربیتی و روان نشاسی

دکتر علی شريعتی انسانها را به چهار دسته تقسيم کرده است:
١ـ آناني که وقتی هستند، هستند و وقتی که نيستند هم نيستند.
عمده آدمها حضورشان مبتنی به فيزيک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم ميشوند. بنابراين اينان تنها هويت جسمی دارند.
٢ـ آنانی که وقتی هستند، نيستند و وقتی که نيستند هم نيستند.
مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هويتشان را به ازای چيزی فانی واگذاشته اند. بیشخصيت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمیآيند. مرده و زنده شان يکی است.

3- آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نيستند هم هستند.
آدمهای معتبر و با شخصيت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثيرشان را میگذارند. کسانی که همواره به خاطر ما میمانند. دوستشان داريم و برايشان ارزش و احترام قائليم.

٤ـ آنانی که وقتی هستند، نيستند و وقتی که نيستند هستند.
شگفت انگيزترين آدمها.
در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که ما نميتوانيم حضورشان را دريابيم. اما وقتی که از پيش ما ميروند نرم نرم آهسته آهسته درک ميکنيم، باز ميشناسيم، می فهميم که آنان چه بودند. چه میگفتند و چه میخواستند. ما هميشه عاشق اين آدمها هستيم. هزار حرف داريم برايشان. اما وقتی در برابرشان قرار میگيريم قفل بر زبانمان ميزنند. اختيار از ما سلب ميشود. سکوت میکنيم و غرق در حضور آنان مست میشويم و درست در زماني که میروند يادمان میآيد که چه حرفها داشتيم و نگفتيم. شايد تعداد اينها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد

 

اطلاعات مدیر گروه
 نام و نام خانوادگی  مهدی کفاش  
 مدرک تحصیلی  دکترای مدیریت آموزشی
 همراه  09153321921
 تلفن ثابت  05155426200-106
 کارشناسیدانشگاه شهید با هنر کرمان رشته علوم تربیتی 
 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی رشته علوم تربیتی
 دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری -رشته مدیریت آموزشی 
 مدیر گروه آموزش ابتدایی
 مسئول دفتر مشاوره دانشگاه
 معاونت آموزشی و دانشجویی واحد بردسکن 
 مدیر گروه روان شناسی 
 
 
 تالیف پنج جلد کتاب در حوزه خانواده و روان شناسی
 ارائه مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی 
 
 
 
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی بردسکن می باشد
Developed By Hadi Vakili - Havakili63@yahoo.com