اطاعیه مهم صندوق رفاه

دانشجویانی که متقاضی وام بلند مدت وزارت علوم برای نیمسال دوم 96-97 می باشند از تاریخ 

دانشجویانی که متقاضی وام بلند مدت وزارت علوم برای نیمسال دوم 96-97 می باشند از تاریخ 96/10/30  تا تاریخ 96/11/15 می توانند درخواست خود را در سایت "صندوق رفاه وزارت علوم " قسمت پرتال دانشجویان ثبت کنند لازم به ذکر است کسانی که قبلا پرونده خود را تکمیل کرده اند نیاز به مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی ندارند ولی باید حتما در سایت ثبت نام کنند و کسانی که برای اولین بار متقاضی وام هستند باید مدارک را از انتشارات دانشگاه دریافت و تکمیل کنند.

مسئول صندوق رفاه دانشجویی


Copyright © 1396 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن محفوظ میباشد.