اطلاعیه مهم حذف و اضافه نیمسال دوم 96-97

قابل توجه دانشجویان محترم 
با توجه به مصوبات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حذف و اضافه صرفا از تاریخ  96/11/28 لغایت  96/12/03 می باشد.

قابل توجه دانشجویان محترم 
با توجه به مصوبات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حذف و اضافه صرفا از تاریخ  96/11/28 لغایت  96/12/03 می باشد.
با توجه به اینکه کنترل زمان حذف و اضافه از سازمان مرکزی صورت می گیرد این زمان قابل تمدید نمی باشد.


Copyright © 1396 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن محفوظ میباشد.