اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویانی که درخواست وام کوتاه مدت شهریه دارند می توانندبا دریافت فرم تقاضای وام کوتاه مدت از سایت دانشگاه و تکمیل آن به امورمالی مراجعه نمایند.

دانشجویانی که درخواست وام کوتاه مدت شهریه دارند می توانندبا دریافت فرم تقاضای وام کوتاه مدت از سایت دانشگاه و تکمیل آن به امورمالی مراجعه نمایند.


Copyright © 1396 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن محفوظ میباشد.