اطلاعیه امور مالی(کارت ورود به جلسه)

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات.

به اطلاعا می رسانددریافت کارت ورود به جلسه امتحانات 

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات.

به اطلاعا می رسانددریافت کارت ورود به جلسه امتحانات منوط به تسویه حساب شهریه و بدهی های گذشته خواهد بود.


Copyright © 1396 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن محفوظ میباشد.