مدارک لازم جهت تسویه حساب وفارغ التحصیلی

مدارک لازم جهت تسویه حساب وفارغ التحصیلی

-

مدارک لازم جهت تسویه حساب وفارغ التحصیلی

1)تکمیل فرم تسویه حساب باقسمتهای دانشگاه

2)گرفتن چک لیست وکارنامه کل ازآموزش (امضاشده توسط مدیرگروه وآموزش)

3)دریافت کارنامه مقطع پایه ازآموزش  جهت فارغ التحصیلان  مقطع کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد

4)دریافت فرم الف  ازآموزش منطبق بامدارک تحصیلی وشناسنامه ای

5)کپی مجوزهای مهمانی – مرخصی- کمیسیون مواردخاص – معادل سازی- معرفی به استاد

6)کارنامه تحصیلی رشته قبلی جهت کسانی که معادلسازی دارند.

7)اصل مدرک تحصیلی وکپی آن وتاییدیه مدرک تحصیلی

8) تحویل کارت دانشجویی (کارت سلف)(درصورت مفقودشدن واریزمبلغ 100,000 ریال به حساب تغذیه دانشگاه آزاداسلامی بردسکن (شماره حساب وشناسه واریزبایدازامورمالی گرفته شود.)

9) واریز فیش به مبلغ 200,000  ریال  برای فارغ التحصیلان دوره کاردانی  وکارشناسی به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی زبرجدتهران

10) واریز فیش به مبلغ 350,000 برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی زبرجدتهران

11)صورتجلسه دفاع جهت فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدباامضاء کامل

 12)  خرید دوعددتمبر دولتی هرکدام به مبلغ 10,000 ریال

14) کپی شناسنامه 2 سری

15) عکس 4*3 (بازمینه سفیدباحجاب کامل اسلامی)3 قطعه

16) کپی کارت ملی


Copyright © 1396 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن محفوظ میباشد.