تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397 

 

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

اول

1397/06/10

لغایت

1397/06/21

1397/06/24

1397/07/07

لغایت

1397/07/12

1397/10/13

1397/10/15

لغایت

 

1397/10/27

دوم

1397/11/06

لغایت

1397/11/11

1397/11/13

1397/11/27

لغایت

1397/12/02

1398/03/23

1398/03/25

لغایت

 

1398/04/06

تابستان

 

1398/04/08

لغایت

1398/04/13

1398/04/15

---------- 

1398/05/24

1398/05/26

لغایت

 

1398/05/31

Copyright © 1396 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن محفوظ میباشد.